Hakkımızda

Yenilenebilir Enerji sektöründeki Bilgi birikimi ve Deneyimleri ile İVP SOLAR, Çatısı altında Teknik ve uzman kadrosuyla,

HAKKIMIZDA
IVP Solar Enerji, sektörden edindiği deneyimiyle 2023 Temmuz ayında kurulmuş bir EPC şirketi olup
Güneş Enerjisi Santrallerinin anahtar teslim kurulumunu yapmaktadır. Çağrı mektubu başvuru
sürecinden sistem kullanım anlaşmasına kadar bütün süreci titizlikle takip ederek mühendislik,
tedarik ve kurulum işlerini tamamlamaktadır.
Süreç bazında elektrik faturasından edinilen veriler doğrultusunda simülasyon çalışması yapılarak ön
tekliflendirme hazırlanmaktadır. Sözleşme aşamasına gelindiğinde çağrı mektubu başvurusu yapılıp
uygulama yapılacak sahanın keşfi yapılmaktadır.
Ön tekliflendirme aşamasındaki simülasyon çalışması güncellenerek gölgeleme gibi kuruluma engel
olacak unsurlar ortadan kaldırılmaktadır. Bu süreçle beraber nihai yerleşim çalışması teknik ofis
tarafından netleştirilmektedir.
Çağrı mektubu alındıktan sonra proje, TEDAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ile onaya sunulmaktadır. Onay
aşamasından sonra gerekli malzemeler sahaya gönderilip kurulumlar sözleşmede belirtildiği şekilde
başlamaktadır. Bu süre zarfında bağlantı anlaşması imzalanıp kurulum sonrasında yapılacak ön kabule
hazırlık sürecine başlanmaktadır.
Kurulum yatırım teşvikli olduğu durumda ise bu süreçle IVP Solar Enerji şirketi anlaşmalı olduğu
yatırım teşvik firmalarıyla birebir ilgilenip süreci yürütmektedir.
Kurulum yapıldıktan sonra devreye alma testleri yapılıp ön kabul aşamasına geçilir bu süreç sonrası
geçici kabul için işlemleri yapılmaktadır. Sistem kullanım anlaşması imzalanıp saha işverene teslim
edilmektedir.